Vận tải hàng không

      Minh Việt Logistics cung cấp vận chuyển hàng không trên toàn thế giới, mà không có những sự giới hạn. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của tất cả các hãng hàng không chuyên chở hàng hóa và các hãng hàng không  hành khách trên thế giới. Bạn sẽ được hưởng đặc quyền của không gian được phân bổ và những mức giá tốt nhất do vị trí được thiết lập của chúng tôi trên thị trường.

Các dịch vụ được cung cấp bởi bộ phận vận chuyển hàng không của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau đây:

THU & GIAO HÀNG

CƯỚC KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ (  HÀNG HÓA )

HÌNH THỨC TÙY CHỈNH

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

BẢO HIỂM HÀNG HÓA

 

Tin liên quan